woord OT NT apo Bijbel
handelingen451652

Vindplaatsen van handelingen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 TimotheĆ¼s 2:4
Niemand, die in den krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge behagen, die hem tot den krijg aangenomen heeft.