woord OT NT apo Bijbel
handelwijze0011

Vindplaatsen van handelwijze in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Makkabee├źn 3:5
Maar de Grieken, die in de stad waren, wie gans geen leed geschied was, als zij dit onverhoopt oproer zagen tegen deze mensen, en dat er een onverwachte toeloop geschiedde, konden wel geen hulp doen (want het was een tirannieke handelwijze),