woord OT NT apo Bijbel
handenwerk1001

Vindplaatsen van handenwerk in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 4:28
En aldaar zult gij goden dienen, die des mensen handenwerk zijn, hout en steen, die niet zien, noch horen, noch eten, noch rieken.