woord OT NT apo Bijbel
handinstrument1001

Vindplaatsen van handinstrument in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 35:18
Of indien hij hem met een houten handinstrument, waarvan men zoude kunnen sterven, geslagen heeft, dat hij gestorven zij, een doodslager is hij; deze doodslager zal zekerlijk gedood worden.