woord OT NT apo Bijbel
handpalmen2002

Vindplaatsen van handpalmen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Spreuken 31:19
Jod. Zij steekt haar handen uit naar de spil, en haar handpalmen vatten den spinrok.

Jesaja 49:16
Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; uw muren zijn steeds voor Mij.