woord OT NT apo Bijbel
handschrift0336

Vindplaatsen van handschrift in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Tobias (Tobit) 5:3
En toen gaf hij hem het handschrift, en zeide tot hem:

Tobias (Tobit) 7:16
En hij riep Edna, zijn vrouw, en nam een boekje, en schreef een handschrift en verzegelde dat.

Tobias (Tobit) 9:6
En Rafaël reisde heen, en vernachtte bij Gabaël, en gaf hem het handschrift.