woord OT NT apo Bijbel
handsteen1001

Vindplaatsen van handsteen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 35:17
Of indien hij hem met een handsteen, waarvan met zoude kunnen sterven, geslagen heeft, dat hij gestorven zij, een doodslager is hij; deze doodslager zal zekerlijk gedood worden.