woord OT NT apo Bijbel
handstokken1001

Vindplaatsen van handstokken in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezechiël 39:9
En de inwoners der steden Israëls zullen uitgaan, en vuur stoken en branden van de wapenen, zo van schilden als rondassen, van bogen en van pijlen, zo van handstokken als van spiesen; en zij zullen daarvan vuur stoken zeven jaren;