woord OT NT apo Bijbel
handvol1001

Vindplaatsen van handvol in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 5:26
De priester zal ook van dat spijsoffer, deszelfs gedenkoffer, een handvol grijpen, en zal het op het altaar aansteken; en daarna zal hij dat water die vrouw te drinken geven.