woord OT NT apo Bijbel
handvollen4004

Vindplaatsen van handvollen in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Genesis 41:47
En het land bracht voort, in de zeven jaren des overvloeds, bij handvollen.

Ruth 2:16
Ja, laat ook allengskens van de handvollen voor haar wat vallen, en laat het liggen, dat zij het opleze, en bestraft haar niet.

1 Koningen 20:10
En Benhadad zond tot hem en zeide: De goden doen mij zo, en doen zo daartoe, indien het stof van Samaria genoeg zal zijn tot handvollen voor al het volk, dat mijn voetstappen volgt!

Ezechiƫl 13:19
En zult gij Mij ontheiligen bij Mijn volk, voor handvollen van gerst, en voor stukken broods, om zielen te doden, die niet zouden sterven, en om zielen in het leven te behouden, die niet zouden leven, door uw liegen tot Mijn volk, dat de leugen hoort?