woord OT NT apo Bijbel
handvouwens2002

Vindplaatsen van handvouwens in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Spreuken 6:10
Een weinig slapens, een weinig sluimerens, een weinig handvouwens, al nederliggende;

Spreuken 24:33
Een weinig slapens, een weinig sluimerens, en weinig handvouwens, al nederliggende;