woord OT NT apo Bijbel
handwerk4217

Vindplaatsen van handwerk in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Exodus 31:3
En Ik heb hem vervuld met den Geest Gods, met wijsheid, en met verstand, en met wetenschap, namelijk in alle handwerk;

Exodus 31:5
En in kunstige steensnijding, om in te zetten, en in kunstige houtsnijding, om te werken in alle handwerk.

Exodus 35:31
En de Geest Gods heeft hem vervuld met wijsheid, met verstand, en met wetenschap, namelijk in alle handwerk;

Exodus 35:33
En in kunstige steensnijding, om in te zetten, en in kunstige houtsnijding; om te werken in alle vernuftige handwerk.