woord OT NT apo Bijbel
handwerk4217

Vindplaatsen van handwerk in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 18:3
En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen, en wrocht; want zij waren tentenmakers van handwerk.