woord OT NT apo Bijbel
handwerk4217

Vindplaatsen van handwerk in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Tobias (Tobit) 2:12
En mijn huisvrouw Anna maakte handwerk van wol in de vrouwenkameren.