woord OT NT apo Bijbel
handwerkers1102

Vindplaatsen van handwerkers in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Exodus 35:35
Hij heeft hen vervuld met wijsheid des harten, om te maken alle werk eens werkmeesters, en des allervernuftigsten handwerkers, en des borduurders en hemelsblauw, en in purper, in scharlaken, en in fijn linnen, en des wevers; makende alle werk, en bedenkende vernuftigen arbeid.