woord OT NT apo Bijbel
handwerkers1102

Vindplaatsen van handwerkers in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 19:25
Welke hij samenvergaderd hebbende, met de handwerkers van dergelijke dingen, zeide: Mannen, gij weet, dat wij uit dit gewin onze welvaart hebben;