woord OT NT apo Bijbel
hanengekraai0101

Vindplaatsen van hanengekraai in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Marcus 13:35
Zo waakt dan (want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, des avonds laat, of ter middernacht, of met het hanengekraai, of in den morgenstond);