woord OT NT apo Bijbel
hangende0202

Vindplaatsen van hangende in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Handelingen 5:30
De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, Welken gij omgebracht hebt, hangende Hem aan het hout.

Handelingen 10:39
En wij zijn getuigen van al hetgeen Hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem; Welken zij gedood hebben, Hem hangende aan het hout.