woord OT NT apo Bijbel
hanniel2002

Vindplaatsen van hanniel in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Numeri 34:23
Van de kinderen van Jozef: van den stam der kinderen van Manasse, de overste Hanniel, zoon van Efod;

1 Kronieken 7:39
En de kinderen van Ulla waren Arah, en Hanniel, en Rizja.