woord OT NT apo Bijbel
hanoch4004

Vindplaatsen van hanoch in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Genesis 46:9
En de zonen van Ruben: Hanoch, en Pallu, en Hezron, en Karmi.

Exodus 6:13
Dit zijn de hoofden van ieder huis hunner vaderen: de zonen van Ruben, den eerstgeborene van Israël, zijn Hanoch en Pallu, Hezron en Charmi; dit zijn de huisgezinnen van Ruben.

Numeri 26:5
Ruben was de eerstgeborene van Israël. De zonen van Ruben waren: Hanoch, van welken was het geslacht der Hanochieten; van Pallu het geslacht der Palluieten;

1 Kronieken 5:3
De kinderen van Ruben, den eerstgeborene van Israël, zijn Hanoch en Pallu, Hezron en Charmi.