woord OT NT apo Bijbel
hantering2002

Vindplaatsen van hantering in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Genesis 46:33
Wanneer het nu geschieden zal, dat Farao ulieden zal roepen, en zeggen: Wat is uw hantering?

Genesis 47:3
Toen zeide Farao tot zijn broederen: Wat is uw hantering? En zij zeiden tot Farao: Uw knechten zijn schaapherders, zo wij als onze vaders.