woord OT NT apo Bijbel
happizzes1001

Vindplaatsen van happizzes in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 24:15
Het zeventiende voor Hezir, het achttiende voor Happizzes,