woord OT NT apo Bijbel
hara1001

Vindplaatsen van hara in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 5:26
Zo verwekte de God Israëls den geest van Pul, den koning van Assyrië, en den geest van Tiglath-pilneser, den koning van Assyrië, die voerde hen gevankelijk weg, te weten de Rubenieten, en de Gadieten, en den halven stam van Manasse; en hij bracht hen te Halah, en Habor, en Hara, en aan de rivier Gozan, tot op dezen dag.