woord OT NT apo Bijbel
harada2002

Vindplaatsen van harada in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Numeri 33:24
En zij verreisden van het gebergte Safer, en legerden zich in Harada.

Numeri 33:25
En zij verreisden van Harada, en legerden zich in Makheloth.