woord OT NT apo Bijbel
harans1001

Vindplaatsen van harans in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Genesis 11:31
En Terah nam Abram, zijn zoon, en Lot, Harans zoon, zijns zoons zoon, en Sarai, zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abram, en zij togen met hen uit Ur der Chaldeeën, om te gaan naar het land Kanaän; en zij kwamen tot Haran, en woonden aldaar.