woord OT NT apo Bijbel
harariet5005

Vindplaatsen van harariet in het Oude Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 4 verzen.

2 Samuël 23:11
Na hem nu was Samma, de zoon van Age, de Harariet. Toen de Filistijnen verzameld waren in een dorp, en aldaar een stuk akkers was vol linzen, en het volk voor het aangezicht der Filistijnen vluchtte;

2 Samuël 23:33
Samma, de Harariet; Ahiam, de zoon van Sarar, de Harariet;

1 Kronieken 11:34
Van de kinderen van Hasem, den Gizoniet, was Jonathan, de zoon van Sage, de Harariet;

1 Kronieken 11:35
Ahiam, de zoon van Sachar, de Harariet; Elifal, de zoon van Ur;