woord OT NT apo Bijbel
hardelijk2103

Vindplaatsen van hardelijk in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Koningen 12:13
En de koning antwoordde het volk hardelijk; want hij verliet den raad der oudsten, dien zij hem geraden hadden.

2 Kronieken 10:13
En de koning antwoordde hun hardelijk; want de koning Rehabeam verliet den raad der oudsten.