woord OT NT apo Bijbel
harden7108

Vindplaatsen van harden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Petrus 2:18
Gij huisknechten, zijt met alle vreze onderdanig den heren, niet alleen den goeden en bescheidenen, maar ook den harden.