woord OT NT apo Bijbel
hardheid0011

Vindplaatsen van hardheid in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 38:35
Met zijn arm geeft hij het leem een gestalte, en voor zijn voeten buigt hij zijn hardheid.