woord OT NT apo Bijbel
hardnekkig6017

Vindplaatsen van hardnekkig in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Baruch 2:30
Want ik weet dat zij mij niet zullen horen, dewijl het een hardnekkig volk is.