woord OT NT apo Bijbel
hardnekkigen0101

Vindplaatsen van hardnekkigen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 7:51
Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij.