woord OT NT apo Bijbel
hardnekkigheid0011

Vindplaatsen van hardnekkigheid in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Baruch 2:33
En zij zullen zich bekeren van hun hardnekkigheid, en van hun boze werken, want zij zullen gedenken aan de weg hunner vaderen, die gezondigd hebben voor de Here.