woord OT NT apo Bijbel
hardslapende1001

Vindplaatsen van hardslapende in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jona 1:6
En de opperschipper naderde tot hem, en zeide tot hem: Wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God, misschien zal die God aan ons gedenken, dat wij niet vergaan.