woord OT NT apo Bijbel
hare3418

Vindplaatsen van hare in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Susanna (Dan. 13) 1:3
Want hare ouders waren rechtvaardig en hadden hun dochter onderwezen naar de wet van Mozes.