woord OT NT apo Bijbel
harel1001

Vindplaatsen van harel in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezechiël 43:15
En de Harel vier ellen; en van den Ariël voorts opwaarts, de vier hoornen.