woord OT NT apo Bijbel
harhas1001

Vindplaatsen van harhas in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Koningen 22:14
Toen ging de priester Hilkia, en Ahikam, en Achbor, en Safan, en Asaja henen tot de profetes Hulda, de huisvrouw van Sallum, den zoon van Tikva, den zoon van Harhas, den klederbewaarder (zij nu woonde te Jeruzalem, in het tweede deel), en zij spraken tot haar.