woord OT NT apo Bijbel
harhoja1001

Vindplaatsen van harhoja in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Nehemia 3:8
Aan zijn hand verbeterde Uzziël, de zoon van Harhoja, een der goudsmeden, en aan zijn hand verbeterde Hananja, de zoon van een der apothekers; en zij lieten Jeruzalem tot aan den breden muur.