woord OT NT apo Bijbel
harhur2002

Vindplaatsen van harhur in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Ezra 2:51
De kinderen van Bakbuk, de kinderen van Hakufa, de kinderen van Harhur;

Nehemia 7:53
De kinderen van Bakbuk, de kinderen van Hakufa, de kinderen van Harhur;