woord OT NT apo Bijbel
harige1012

Vindplaatsen van harige in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 16:2
Trekt zakken en harige klederen aan, beweent uw kinderen, en treurt, want uw verderf is nabij.