woord OT NT apo Bijbel
harigen1001

Vindplaatsen van harigen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 68:22
Voorzeker zal God den kop Zijner vijanden verslaan, den harigen schedel desgenen, die in zijn schulden wandelt.