woord OT NT apo Bijbel
harnas2013

Vindplaatsen van harnas in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Koningen 10:25
En zij brachten een ieder zijn geschenk, zilveren vaten, en gouden vaten, en klederen, en harnas, en specerijen, paarden en muilezelen, elk ding van jaar tot jaar.

2 Kronieken 9:24
En zij brachten een ieder zijn geschenk, zilveren vaten, en gouden vaten, en klederen, harnas, en specerijen, paarden, en muilezelen, van elk van jaar tot jaar.