woord OT NT apo Bijbel
harnas2013

Vindplaatsen van harnas in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Makkabee├źn 3:25
Want door hen werd een paard gezien, met een zeer schoon dek versierd, waarop een zat, die schrikkelijk was, hetwelk sterk rennende zijn voorste voeten op Heliodorus geworpen heeft, en die daarop zat scheen een gouden harnas aan te hebben.