woord OT NT apo Bijbel
harod1001

Vindplaatsen van harod in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Richteren 7:1
Toen stond Jerubbaäl (dewelke is Gideon) vroeg op, en al het volk, dat met hem was; en zij legerden zich aan de fontein van Harod; dat hij het heirleger der Midianieten had tegen het noorden, achter den heuvel More, in het dal.