woord OT NT apo Bijbel
harodiet3003

Vindplaatsen van harodiet in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 2 verzen.

2 Samuël 23:25
Samma, de Harodiet; Elika, de Harodiet;

1 Kronieken 11:27
Sammoth, de Harodiet; Helez, de Peloniet;