woord OT NT apo Bijbel
harpen210122

Vindplaatsen van harpen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Makkabee├źn 4:54
Op de tijd, en op de dag, waarop de heidenen dat ontheiligd hadden, op deze is het weder ingewijd, met gezangen, en citers, en harpen, en met cimbalen.