woord OT NT apo Bijbel
hartelijk1113

Vindplaatsen van hartelijk in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 18:2
Hij zeide dan: Ik zal U hartelijk liefhebben, HEERE, mijn Sterkte!