woord OT NT apo Bijbel
hartelijk1113

Vindplaatsen van hartelijk in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Romeinen 12:10
Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande.