woord OT NT apo Bijbel
harteloze0011

Vindplaatsen van harteloze in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 6:21
Och hoe rauw is zij de ongeleerden! en de harteloze blijft niet bij haar.