woord OT NT apo Bijbel
harum1001

Vindplaatsen van harum in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 4:8
En Koz gewon Anub en Hazobeba, en de huisgezinnen van Aharlel, den zoon van Harum.