woord OT NT apo Bijbel
harumaf1001

Vindplaatsen van harumaf in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Nehemia 3:10
Voorts aan hun hand verbeterde Jedaja, de zoon van Harumaf, en tegenover zijn huis; en aan zijn hand verbeterde Hattus, de zoon van Hasabneja.